جملات عاشقانه زیبا

عاشقانه ها ، زیبا ، جالب ، اس ام اس ، همه چیز

ما خودمونو ارزون فروختیم

ما خودمونو ارزون فروختیم
تا بهمون لبخند زدن محبت کردیم
این روزها هرکاری برای مردم بکنی میگذارن پای وظیفه
کافیه یه بار خلاف میلشون عمل کنی
دنیاتو رو سرت خراب می کنن
باید یاد بگیریم کمی قیمتی باشیم...!

"پرویز پرستویی "

[ شنبه 28 تیر1393 ] [ 12:43 ] [ علیرضا ]

[ ]

تنهایی . . . .

تنهایی را سربازی فهمید که مرخصی داشت اما جایی برای رفتن نداشت...

[ چهارشنبه 14 خرداد1393 ] [ 21:37 ] [ علیرضا ]

[ ]

بانو .....

کـــو ر بــاش بانـــو نـگاه کـه مـی کنـی، مـی گوینــد: نـخ داد!

عـبوس بــاش بانــــو لبــخند کـه مـیزنـی، مـی گـوینــد: پـا داد!

لال بــاش بانــــو حـرف کـه مـی زنـی، مـی گوینــد: جـلوه فـروخـت!

شـاید دسـت از سـرتان بردارنـد ، شاید...!!!!!!!!!

[ سه شنبه 6 خرداد1393 ] [ 10:11 ] [ علیرضا ]

[ ]

جالب و زیبا ...

_یه لیوان از تو اون کابینته بردار.

خب.

پرتش کن زمین.

خب. _شکست؟

آره.

حالا ازش عذر خواهی کن.

ببخشید لیوان منظوری نداشتم.

دوباره درست شد؟

نه...

متوجه میشی؟

[ چهارشنبه 31 اردیبهشت1393 ] [ 23:23 ] [ علیرضا ]

[ ]

سلام روزگار...

سلام روزگار...

چه می کنی با نامردی مردمان؟؟

من هم

اگربگذارند

دارم خرده های دلم راچسب می زنم

راستی؟

این دل دوباره دل می شود؟

[ دوشنبه 29 اردیبهشت1393 ] [ 22:22 ] [ علیرضا ]

[ ]

زمان....

هر ثانیه که می‌گذرد چیزی از تو را با خود می‌برد زمان غارتگر غریبی است همه چیز را بی اجازه می‌برد و تنها یک چیز را همیشه فراموش می‌کند ... حس" ِ دوست داشتن ِ" تو را... ! "آنتوان دوسنت اگزوپری"

[ دوشنبه 29 اردیبهشت1393 ] [ 22:20 ] [ علیرضا ]

[ ]

"عـــــــــــــــــــــــــــــقاب"

نبود … پیدا شد …

آشنا شد … دوست شد … مهر شد … گرم شد

عشق شد … عشق شد …عشق شد …

یار شد … تار شد … بد شد … رد شد … سرد شد

غم شد … بغض شد … اشک شد … آه شد … دور شد … گم شد

تمام شد…تمام شد…تمام شد !!!!!"عـــــــــــــــــــــــــــــقاب"

[ جمعه 5 اردیبهشت1393 ] [ 16:7 ] [ علیرضا ]

[ ]

آتش زدن به یک “سرنوشت”..........

آتش زدن به یک “سرنوشت” کبریت نمی خواهد که !

“پـــا” می خواهد که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر و بـــــــــروی ...

[ جمعه 5 اردیبهشت1393 ] [ 16:5 ] [ علیرضا ]

[ ]

دانی از زندگی چه میخواهم . . .

دانی از زندگی چه میخواهم . . .

من تو باشم ، تو ،پای تا سر تو

زندگی گر هزار باره بود

بار دیگرتو ، بار دیگر تو . . .

[ پنجشنبه 28 فروردین1393 ] [ 17:41 ] [ علیرضا ]

[ ]

از چرخش این روزگار سیر شدم

از چرخش این روزگار سیر شدم 

از روز و شبم خسته و دلگیر شدم 

چرا مرگ مرا نمی گیرد در اغوش 

به خیالش که جوانم به خدا پیــــر شدم

[ شنبه 2 فروردین1393 ] [ 16:9 ] [ علیرضا ]

[ ]

خدایـــا جــانم را بگیــر...

*خدایـــا جــانم را بگیــر...

ولــی...

زندگی من اوســت...
تــو را قســـم....
زنـدگی ام را از مــن نگیـــر...*

[ پنجشنبه 15 اسفند1392 ] [ 11:25 ] [ علیرضا ]

[ ]

♥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺮﻭ ﻧﺒﺎﺷﻪ ... ♥

♥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺮﻭ ﻧﺒﺎﺷﻪ ... ♥
♥ ﺳﺮﺗﻖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ... ♥
♥ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺒﺎﺷﻪ ... ♥
♥ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﻧﺒﺎﺷﻪ ... ♥
♥ ﺑﺎ ﺧﻨﮓ ﺑﺎﺯﯾﺎﺵ ﻧﺨﻨﺪﻭﻧﺘﺖ ...! ♥
♥ ﺍﺯﺕ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﻧﺨﻮﺍﺩ ...! ♥ 
♥ ﻋﮑﺲ ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﻮ ﺍﺯﺕ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻧﮕﯿﺮﻩ ... ♥
♥ بدونه ﺣﻖ ﺑﺎ توعه ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﭘﺎ ﻓﺸﺎﺭﯼ ﮐﻨﻪ ...! ♥
♥ ﮔﺎﺯﺕ ﻧﮕﯿﺮﻩ .... !! ♥
♥ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﭼﺸﺎﺷﻮ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﺖ ... ! ♥
♥ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎﺕ ﮔﻮﺵ ﻧﮑﻨﻪ ... ! ♥
♥ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ... ♥
♥ گوشکوبــــه !!!!! ♥

[ دوشنبه 12 اسفند1392 ] [ 19:16 ] [ علیرضا ]

[ ]

مـسـابـقــه مـی دیــم.....

صبح زود ، همین کــ ه از خــانــ ه بـیـرون زد

گـفـت : « مـسـابـقــ ه مـی دیــم! »

و قـبـل از ایـنـکــ ه نـظـر او را بـشـنـود ،

ادامــ ه داد: « از الــان تــا شـب »

چـشـمـش بــ ه زنـی کــ ه از ســر کــوچــ ه می آمــد افـتـاد ؛

نـگـاهــ ــش را کــج کــرد.

بــ ه شـیــطـان گـفـت : فـعـلــاً یـک – هــیـچ بــ ه نـفـع مــن ...

[ شنبه 10 اسفند1392 ] [ 20:47 ] [ علیرضا ]

[ ]

دلی که تنگ باشد...

میدانم !


دیگر برای من نیستی !اما ....


دلی که تنگ باشد این حرفها را نمیفهمد...

[ دوشنبه 5 اسفند1392 ] [ 23:1 ] [ علیرضا ]

[ ]

بسیار جالب...

میگن یه روز ، ﺩﻭ تا ﻭﻫﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮﺍﺭﺷﺪﻥ ﺑﻪﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ می شن ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺖ . . . تصمیم می گیرن ﮐﻪ شیعه رو ﺍﺫﯾﺘﺶ ﮐﻨﻦ؛ ﺍﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺑﺮﻡ ﻟﺒﻨﺎﻥ؛ ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ؛اه اه اه نرفتم . ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ قبول نکردم ؛ ﭼﻮﻥ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻦ .. . ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﻡ ﻋﺮﺍﻕ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻫﻢ ﭘﺮﺍﺯﺷﯿﻌﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﮔﻔﺖ:ﺧﺐ ﭼﺮﺍ ﻧﺮﻓﺘﯽ ﺍﺭﻭﭘﺎ؟؟ﮔﻔﺖ: ﺍﻭﻧﺠﺎﻫﻢ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ؛ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺮﯼ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﺮﻣﯿﺨﻮﺭﯼ. . . ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻥ؛ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺑﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ? ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ جایی هستﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺪﺍﺭه :))))))

یک میلیون صلوات به عشق حضرت زهرا - سلام الله علیها
برای شیعه ها کپی اجباری... !!××!!

[ جمعه 25 بهمن1392 ] [ 13:10 ] [ علیرضا ]

[ ]

آدم های بـــزرگ

آدم های بـــزرگ

قامتشان بلند تر نیست ...
خانه شان بزرگ تر نیست ...
ثروتشان بیشتر نیست ...
آن ها قلــبی وسـیع و نگاهــی مرتفع دارند

[ جمعه 25 بهمن1392 ] [ 9:51 ] [ علیرضا ]

[ ]

روز ولنتاین....

روز ولــــنتــــاین BF.GF نــــداری؟!
خـیلــیا روز مادر."مــــــــادر" نــــدارند
روز پدر."پــــــــدر" نــــدارنــــد
زیاد غصه نخور 
گــــفــــتم در جــــریان باشــــی ...

[ جمعه 25 بهمن1392 ] [ 9:47 ] [ علیرضا ]

[ ]

هی پسرى !!! که کار امروزت بازی با دل دختراست....

هی پسرى !!! که کار امروزت بازی با دل دختراست ...
.
.
و دیدن اشکاشون حس شاخ بودن بهت میده ...
.
.
فردا پدر خواهی شد !!!
.
.
اشکهای دخترت کمرت را میشکند !

[ سه شنبه 22 بهمن1392 ] [ 21:12 ] [ علیرضا ]

[ ]

سرزمین واژه های وارونه

اینجا سرزمین واژه های وارونه است:

جایی که"گنج" "جنگ" میشود!

"درمان" "نامرد"

"قهقهه" "هق هق"!

اما "دزد" همان "دزد" است،

"درد" همان "درد" است

"گرگ" همان "گرگ" است!!!!

اری: سرزمین واژه های وارونه، سرزمینی که "من" "نم" زده است،

"یار" "رای" عوض کرده است،

"راه" گویی "هار" شده،

"روز" به "زور" میگذرد،

"اشنا" را جز در "انشا" نمی بینی

و چه "سرد" است این "درس" زندگی!!!

اینجاست که "مرگ" برایم "گرم" میشود.....

[ شنبه 19 بهمن1392 ] [ 18:22 ] [ علیرضا ]

[ ]

با زنت شوخی کن

با زنت شوخی کن

سر به سرش بگذار

از غذایش بچش

از دستپختش تعریف کن

و بدان که اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشوری

آسمان خدا به زمین نمی آید!

آخر می دانی؟

او همان دختر رویاهای دیروزت است


که به آشپز خانهء زندگی امروزت آمده!

باور کن بدون او


اجاق خانه ات حسابی کور کور است!

[ چهارشنبه 16 بهمن1392 ] [ 22:10 ] [ علیرضا ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،